全球 ner banner
banner1
banner2
banner3

gyzgyn satuw önümi

Kagyz karton Flexo çap ediji maşyn üçin gasynlanan guty karton

Kagyz karton aýal ýeri ...

Önümiň tanyşdyrylyşy Slotter pyçaklary ýörite A ...

TCY Volfram karbid süýümli pyçak, gasynlanan tagta süýşmek üçin 300 x 112 x 1,2 mm tegelek pyçak

TCY Volfram karbid bölegi ...

Önümiň tanyşdyrylyşy Birinjisi ...

Hardokary gatylygy reňkli materiallary üwemek üçin göwher tigirler

Öwürmek üçin göwher tigirler ...

Önüm Giriş Almaz üweýji tigir ...

Volfram karbid kesmek üçin pyçak almaz ýylmaýjy tigirler

Göwher almaz grindin ...

Önümiň tanyşdyrylyşy Resin baglanyşygy sintetiki ...

Agnati volfram karbid kesiji pyçaklar Tc gasynlanan karton tegelek pyçaklar

Agnati volfram karbidi kesmek ...

Önüm Giriş Bu agnati pyçaklary ma ...

Volfram karbidi Justu Razor Slitter pyçaklar Gasynlanan karton tegelek pyçaklar

Volfram Karbide Justu Razo ...

Önümiň tanyşdyrylyşy Gasynlaýjy slitter bl ...

NC kesilen pyçaklar gasynlanan kagyzdan ýasalan kesilen pyçaklar

NC kesilen pyçaklar gasynlanýar ...

Önümiň tanyşdyrylyşy Gyrkma prosesi pe ...

Volfram karbid fosberli pyçaklar, gasynlanan karton kesmek üçin tegelek pyçaklar

Volfram Karbid Fosber Kni ...

Önümiň tanyşdyrylyşy Gasynlanan süýümli sc ...

Custöriteleşdirilen serrat pyçak ýörite şekilli gaplaýyş maşyn pyçagy

Custöriteleşdirilen pyçak s ...

Önümiň tanyşdyrylyşy Baglaýyş maşynlary adaty ...

Gyzgyn satuw Karbid tegelek süýümli pyçaklar Gumly lentany kesmek üçin senagat kesýän pyçak

Gyzgyn satuw Karbid tegelek S ...

Önümiň aýratynlyklary ittingapylýan gural aýrylmaz ...

Volfram Karbid senagat pyçak lentasy kesiji tegelek pyçaklar

Volfram Karbid senagaty ...

Haryt aýratynlyklary 1. Iň ýokary hil: Blade kabul ...

Volfram karbidi 3 Plastmassa film kesmek üçin deşik

Volfram karbidi 3 deşik Sli ...

Önümiň tanyşdyrylyşy Temmäki gaýtadan işlemek we pac ...

Himiki süýüm kesiji ýüplük pyçak film inçe inçe pyçak

Himiki süýüm kesmek ...

Önümiň tanyşdyrylyşy Esasy peýdalaryň biri o ...

Himiki süýümi kesmek üçin wolfram karbid razor pyçak pentagon pyçagy

wolfram karbid razor pyçagy ...

Önümiň tanyşdyrylyşy 1. Inçe gözenekli ýüň ...

Volfram karbid, Pvc filmiň pyçak üçin inçe himiki süýüm kesmek pyçagy

Volfram Karbid Inçe Çemi ...

Önümiň tanyşdyrylyşy 3 deşik razor, o ...

Volfram karbidi himiki süýüm kesmek üçin senagat inçe pyçak pyçagy

Volfram karbid senagaty ...

Önümiň tanyşdyrylyşy 1. Gowy gözenek ...

Volfram polat himiki süýüm kesiji maşyn pyçak pyçagy

Volfram polat himiki süýümi ...

Önümiň tanyşdyrylyşy Iň ýokary ...

Volfram karbidi himiki süýümi kesmek üçin inçe inçe pyçak pyçaklary

Volfram karbid senagaty ...

Önümiň tanyşdyrylyşy Örän takyk kesilen ...

3 deşik wolfram karbidi inçe rezor himiki süýüm kesiji maşyn pyçagy

3 deşik volfram karbidi Thi ...

Önümiň tanyşdyrylyşy 1. Has gowy üpjün edýäris ...

MK8 MK9 MK95 protokollary üçin temmäki tegelek pyçak 70/80/90 / 90E GD121 çilim maşynlary

Temmäki tegelek pyçak ...

Önümiň tanyşdyrylyşy Kesmek barada aýdylanda ...

Süzgüç çybyklary üçin çilim maşynynyň bölekleri üçin temmäki tegelek pyçak

Temmäki tegelek pyçak ...

Önümiň tanyşdyrylyşy Esasy peýdanyň biri ...

Protos üçin ýelim ýarag ulanyjy 70 çilim öndürýän maşyn

Pro üçin ýelim ýarag ulanyjy ...

Volfram karbid meýdançasy pyçak dykylyk protos üçin 70 80 90 Çilim öndürýän maşyn

Volfram Karbid meýdany Bla ...

Önümiň tanyşdyrylyşy Esasy peýdanyň biri ...

125 * 25.5 * 1,1mm volfram karbidi Hauni protos temmäki enjamy üçin pyçak

125 * 25.5 * 1,1mm volfram awtoulagy ...

Önümiň tanyşdyrylyşy Esasy peýdanyň biri ...

Çilim süzgüçini kesmek üçin wolfram karbid tegelek pyçaklar

Volfram karbid tegelek s ...

KTH KTC we KTF temmäki ýapraklaryny kesmek üçin uzyn pyçaklar

KTH KTC we KTF uzyn pyçaklar ...

Önüm Giriş Temmäki gaýtadan işlemek ...

Volfram karbidi tegelek temmäki kesýän pyçak Molins Mk8 Çilim hasasy, tegelek tegelek pyçagy kesdi

Volfram karbidi tegelek T ...

Önümiň tanyşdyrylyşy Temmäki tegelek pyçak ...

Volfram karbid tegelek gün batareýasy litiý Ion batareýa pyçaklary

Volfram karbidi tegelek S ...

Önümiň artykmaçlyklary Uzak hyzmat ömri: pes sürtülme ...

Volfram karbidiniň ýokarky we aşaky pyçaklary Batareýanyň tegelek pyçaklaryny kesýär

Volfram Karbidiň ýokarsy we bo ...

Önümiň tanyşdyrylyşy Önümiň artykmaçlyklary: giň ...

Agaç işlenip bilinýän karbid meýilleşdiriji pyçaklary goýýar

Agaç işlenip bilinýän karb ...

Önümiň tanyşdyrylyşy “PASSION” Indekslenip bolmaýan goşma ...

Agaç işleýän gurallar Karbid meýilleşdiriji pyçak çipi agaç pyçaklary

Agaç gurallary Karbid ...

Önümiň tanyşdyrylyşy Brazed we o ... bilen deňeşdirilende ...

Kitap baglaýjy maşyn üçin wolfram karbid freze goýmasy

Volfram Karbid degirmeni ...

Önümiň tanyşdyrylyşy Temmäki gaýtadan işlemek we pac ...

Kitap baglamak üçin wolfram karbid degirmeni

Volfram Karbid degirmeni ...

Önümiň tanyşdyrylyşy Temmäki gaýtadan işlemek we pac ...

Volfram karbid freze kitaby baglamak üçin goýulýar

Volfram karbid freze ...

Önümiň tanyşdyrylyşy Volfram karbid degirmeni i ...

Volfram karbid degirmeni Rotary çaphana pudagy üçin pyçaklary we perforasiýa pyçaklaryny gördi

Volfram karbid freze Sa ...

Önümiň tanyşdyrylyşy Biz bir kompaniýa ...

Çaphana pudagy üçin üç gapdal kagyz trimmer

Üç gapdal kagyz trimmer Kn ...

Önümiň tanyşdyrylyşy Biz öndürýäris ...

Çaphana pudagy üçin lukman pyçaklar

Lukman hekim ...

Önümiň tanyşdyrylyşy Biz dürli görnüşleri hödürläp bileris ...

Gaplamak we çap etmek pudagy üçin pyçak goýuň

Maşyn t üçin pyçak salýar ...

Önümiň tanyşdyrylyşy Biz şertlerde ...

Volfram Karbid Çaphana pudagy üçin tegelek pyçaklar

Volfram Karbid tegelek s ...

Önümiň tanyşdyrylyşy Bu hili pyçak grou ...

Metal gaýtadan işlemek üçin wolfram karbid tegelek süýümli pyçaklar

Volfram karbidi tegelek S ...

Önüm Giriş Metaly öndürip bileris ...

Rewinder üçin ýokarky aşaky kagyz süýümli pyçak örtük TC halkasy

Iň aşaky kagyz süýümli Bl ...

Önümiň tanyşdyrylyşy Cu saýlamak barada ...

Hss Inlay Polar 115 Guillotin pyçagy Göni kagyz kesmek pyçagy

Hss Inlay Polar 115 Guillot ...

Önümiň tanyşdyrylyşy Adatça kagyz kesmek ...

HSS kagyz kesmek pyçaklary Guillotin pyçaklary polýar maşyn üçin HSS

HSS kagyz kesýän pyçaklar Gu ...

Önümiň tanyşdyrylyşy Önümimiz öndürilen f ...

Volfram karbid senagat pyçagy awtomatiki kagyz ýadro tegelek kesiji maşyn pyçaklary

Volfram karbid senagaty ...

Önümiň tanyşdyrylyşy Pyçak wolframdan ýasalýar ...

Çörek dilimlemek Serwer pyçak çörek dilimçisi Oliwer Berkel JAC Doýon tost kesýän maşyn üçin pyçaklary gördi

Çörek dilimlenen seriýaly pyçak ...

Önümiň tanyşdyrylyşy Çörek dilim ...

Poslamaýan polatdan ýasalan iýmit gaýtadan işleýän pyçaklar we pyçaklar

Poslamaýan polatdan ýasalan iýmit ...

Önümiň tanyşdyrylyşy Iýmit önümlerimiz k ...

Gasynlanan karton
Gaplamak
Himiki süýüm
Temmäki kesmek
Lityum batareýa we batareýa kondensatory
Agaç çipleri
Çap etmek
Metaly gaýtadan işlemek
Kagyz kesmek
Iýmit gaýtadan işlemek

biz hakda

biz hakda

  • Mugt çyzgy dizaýny

    Eger suratyňyz ýok bolsa, haýyş bilen bize nusgalary iberiň, biz size professional çyzgylar taýýarlarys.

  • Material derňew

    Eger materialdan kanagatlanmasaňyz, material derňewini geçirip, hünär teklipini bermek isleýäris.

  • OEM / ODM

    Önümiňiz üçin OEM we ODM hyzmatyny hödürlemek isleýäris.

has giňişleýin gör

.Yllar

Ortaça pyçak
önümçilik ýaşy
Esasy tehniki topar

+

Gatnaşýan pudaklar

Bölekler

Ualyllyk çykyş

+

Müşderiler hyzmat etdiler

+

Countriesurtlar ýetdi

Bölümler

Hünärmen
önümçilik enjamlary

Custöriteleşdirilen amal

process_bg_background

Çyzgy ýa-da nusga hödürlemek

index_18
Çyzgy ýa-da nusga hödürlemek

Çyzgy ýa-da nusga hödürlemek

Düşündiriş:

1) Jikme-jik çyzgylar hödürläp bilseňiz, gowy.
2) Eger çyzuwyňyz ýok bolsa, asyl nusgalary bize iberip bilersiňiz.

Önüm çyzgysy

index_18
Önüm çyzgysy

Önüm çyzgysy

Düşündiriş:

Çyzgylaryňyza ýa-da nusgalaryňyza görä standart önümçilik çyzgylaryny ýasaýarys.

Çyzgyny tassyklamak

index_18
Çyzgyny tassyklamak

Çyzgyny tassyklamak

Düşündiriş:

Ululygyny, çydamlylygyny, ýiti gyrasy burçuny we ş.m. iki tarapdan tassyklaýarys.

Material haýyş

index_18
Material haýyş

Material haýyş

Düşündiriş:

1), gönüden-göni material derejesini soraýarsyňyz.
2) Eger material derejesi barada pikiriňiz ýok bolsa, önümiň ulanylyşyny bize aýdyp bilersiňiz, onda material saýlamak boýunça hünär tekliplerini hödürläp bileris.
3) Bize nusga berseňiz, nusgalarda material derňewini edip bileris we nusgalar bilen şol bir derejäni edip bileris.

Önümçilik

index_18
Önümçilik

Önümçilik

Düşündiriş:

1) Boş, gural we kömekçi materiallary taýýarlamak
2) Önümi gaýtadan işlemek - ýarym taýýar ýa-da taýýar we ş.m.
3) Hil gözegçiligi (her bir prosesi barlamak, önümçilik wagtynda gözden geçirmek, taýýar önümleriň soňky barlagy)
4) Taýýar önümleri ammar.
5) Arassalamak
6) Bukja
7) ippingük daşamak

Çyzgy ýa-da nusga hödürlemek

Çyzgy ýa-da nusga hödürlemek

Düşündiriş:

Önüm çyzgysy

Önüm çyzgysy

Düşündiriş:

Çyzgyny tassyklamak

Çyzgyny tassyklamak

Düşündiriş:

Material haýyş

Material haýyş

Düşündiriş:

Önümçilik

Önümçilik

Düşündiriş:

HABARLAR

iň soňky habarlar

Uly ahyrky ýyl mahabaty
Gasynlanan karton kesiji maşyn ulgamyny öndüriji - BHS (Ⅱ)
Gasynlanan karton kesiji enjamlar öndüriji - BHS
Gasynlanan karton kesiji enjamlar ulgamy öndüriji - Agnati
Gasynlanan karton kesiji maşyn ulgamyny öndüriji - Jingshan

2023

Uly ahyrky ýyl mahabaty

Täze minnetdarlyk bildirmek üçin ...

Has giňişleýin gör

2023

Gasynlanan karton kesik ...

Öňki habarlardan soň, dowam edýäris ...

Has giňişleýin gör

2023

Gasynlanan karton kesik ...

Taryhda ...

Has giňişleýin gör