sahypa_banner

Kagyz kesmek

Kagyz gaýtadan işleýän pudakda kagyz kesmek pyçaklary ýiti we çydamly, pyçaklar ulanyjylaryň talaplaryna laýyklykda öndürilip bilner.Bu görnüşli pyçaklaryň materialy esasan ýokary tizlikli polatdyr we ýokary tizlikli polat pyçaklar we ýokary tizlikli polat bilen örtülen iki görnüş bar.Kesgitli we durnukly, kesiş hili takyk we ýylmanak, her dürli kagyz üçin amatly, esasanam dürli gram örtükli kagyzlary kesmek üçin pyçaklar ýokary tizlikli poladyň dürli derejelerini saýlaýarlar (W3, W4, 6542, W18Cr4V, M2, M35, M42, SKH-9, SKH-51) öndürmek üçin dürli kesiş usullaryna we kesiş önümlerine görä gatylygy 67 HRC-e ýetip biler. Goşmaça, käbir ýörite önümler üçin wolfram karbid pyçaklaryny ýa-da wolfram karbid pyçaklaryny ýasaýarys. Bu amal guralyň ömrüni has çydamly edýär we wolfram karbid pyçak önüminiň ömri umumy amalda birnäçe esse ýokary bolar.
 • Rewinder üçin ýokarky aşaky kagyz süýümli pyçak örtük TC halkasy

  Rewinder üçin ýokarky aşaky kagyz süýümli pyçak örtük TC halkasy

  Süýşüriji yza gaýdýan pyçaklar esasan dokuma kagyzlaryny süýşürmek üçin yza gaýdýanlara ulanylýar.Yza gaýdýan pyçaklaryň hili önümçiligiň hiline we netijeliligine gönüden-göni täsir edýär.“PASSION” müşderileriň ulanyş effektini we pyçaklaryň hyzmat ediş möhletini gowulandyrmak üçin tegelek wolfram karbidini we içerki karbid yza gaýdýan pyçaklary döretdi.

 • Hss Inlay Polar 115 Guillotin pyçagy Göni kagyz kesmek pyçagy

  Hss Inlay Polar 115 Guillotin pyçagy Göni kagyz kesmek pyçagy

  Göni guilotin pyçagy Gyzgyn togalanýan we sowuk togalanýan göni pyçagy goşuň.Gyzgyn togalanýan programmalar üçin göni pyçak adatça ýokary hilli polatdan ýasalýar, Şeýle-de bolsa, sowuk togalanýan programmalar üçin, sowuk togalanýan programmalar üçin göni pyçak ýasamak üçin orta hilli we ýokary hilli garyndy gural polat we agyr poroşok metallurgiýa polat ulanylýar. käbir ýokary garyndy polat öndürildi, Bu biziň kompaniýamyz tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen we ýokary intensiwlikde, ýokary gatylykda, ýokary aşaga garşylygy, ýokary berkligi we ş.m.Sowuk we yssy gyrkymda hem ulanylyp bilner, ömri adaty materiallardan ýasalan beýleki pyçaklardan 2-3 esse uzyn.

 • HSS kagyz kesmek pyçaklary Guillotin pyçaklary polýar maşyn üçin HSS

  HSS kagyz kesmek pyçaklary Guillotin pyçaklary polýar maşyn üçin HSS

  Polar, Ideal, Wohlenberg, Schneider we ş.m. ýaly ähli guilotinlere laýyk gelýän kagyz guilotin pyçaklary bilen üpjün edýäris. iň ýokary kesiş beýikligi 80mm bolan 650 mm-e çenli.

 • Volfram karbid senagat pyçagy awtomatiki kagyz ýadro tegelek kesiji maşyn pyçaklary

  Volfram karbid senagat pyçagy awtomatiki kagyz ýadro tegelek kesiji maşyn pyçaklary

  'PASSION'Blade, esasan, Hytaýda 15 ýyldan gowrak dürli pyçak öndürýär, önümlerimiz deň-duşlarynda ýokary hilli we bäsdeşlik bahasy bilen öňdeligi eýeleýär .Hünär hünäri sebäpli has gowy ediň, özboluşly dizaýny bilen dünýä müşderilerine dürli kesiş pyçaklary öndürýäris, Birinji derejeli hil we soňky 15-de özüne çekiji görnüş. Önümler CE şahadatnamasy we ISO 9001-2015 hil dolandyryş ulgamy boýunça öndürilýär, bütin dünýäde müşderiler tarapyndan gowy görülýär.