sahypa_banner

Guilotin pyçaklary

 • Çaphana pudagy üçin üç gapdal kagyz trimmer

  Çaphana pudagy üçin üç gapdal kagyz trimmer

  “PASSION” - poçta çaphanasy üçin senagat pyçaklary boýunça hünärmen.Commonhli umumy maşyn öndürijilerine pyçak we esbaplar berýäris: Polar, Perfecta, Wohlenberg, Schneider Senator we başgalar.

 • NC kesilen pyçaklar gasynlanan kagyzdan ýasalan kesilen pyçaklar

  NC kesilen pyçaklar gasynlanan kagyzdan ýasalan kesilen pyçaklar

  Kagyz kagyz gyrkym pyçaklarymyz esasan sahypany öwürmek üçin ulanylýar.Gasynlanan kagyzy öwürmek, kagyzdan öwürmek.

 • Volfram karbidi temmäki kesmek üçin pyçaklar MK8 MK9 MK9.5 Senagat maşyn pyçaklary

  Volfram karbidi temmäki kesmek üçin pyçaklar MK8 MK9 MK9.5 Senagat maşyn pyçaklary

  Boş ot ýakmak we ýokary takyk işlemek üçin wakuum sintezleýji peç ulanyp, ýokary hilli wolfram karbid çig malyny ulanýarys.ýaňy-ýakynda aýna temmäki tegelek süýümli pyçaklaryň üçünji neslini ösdürdik.has uzak ömri bar we önümçilik prosesinde öndürijiligi ep-esli ýokarlandyrýar. Kagyzy kesmek üçin hauni protos temmäki maşynynyň depesine karbid kesiji pyçagy guruň.pyçak, hauni protos temmäki maşynynyň depesine, kagyz kesmek üçin oturdylýar.pyçaklar wolfram karbidinden we 12 pyçakdan ybarat.volfram karbid bölejiginiň ululygy, dykyz pyçagyň berkligini we geýmek garşylygyny sazlamak üçin seresaplylyk bilen saýlanýar, şonuň üçin ajaýyp kesiş täsiri we uzak ömri bolar.bu öwrümli pyçagyň ululygy 124 × 25 8 × 1,1mm we 124 × 25.5 × 1.1mm;pyçak 100% wolfram karbid çig malyndan ýasalýar.

 • Hss Inlay Polar 115 Guillotin pyçagy Göni kagyz kesmek pyçagy

  Hss Inlay Polar 115 Guillotin pyçagy Göni kagyz kesmek pyçagy

  Göni guilotin pyçagy Gyzgyn togalanýan we sowuk togalanýan göni pyçagy goşuň.Gyzgyn togalanýan programmalar üçin göni pyçak adatça ýokary hilli polatdan ýasalýar, Şeýle-de bolsa, sowuk togalanýan programmalar üçin, sowuk togalanýan programmalar üçin göni pyçak ýasamak üçin orta hilli we ýokary hilli garyndy gural polat we agyr poroşok metallurgiýa polat ulanylýar. käbir ýokary garyndy polat öndürildi, Bu biziň kompaniýamyz tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen we ýokary intensiwlikde, ýokary gatylykda, ýokary aşaga garşylygy, ýokary berkligi we ş.m.Sowuk we yssy gyrkymda hem ulanylyp bilner, ömri adaty materiallardan ýasalan beýleki pyçaklardan 2-3 esse uzyn.

 • HSS kagyz kesmek pyçaklary Guillotin pyçaklary polýar maşyn üçin HSS

  HSS kagyz kesmek pyçaklary Guillotin pyçaklary polýar maşyn üçin HSS

  Polar, Ideal, Wohlenberg, Schneider we ş.m. ýaly ähli guilotinlere laýyk gelýän kagyz guilotin pyçaklary bilen üpjün edýäris. iň ýokary kesiş beýikligi 80mm bolan 650 mm-e çenli.