Önümi özleşdirmek

Teklip-çyzgy ýa-da nusga

1

Çyzgy ýa-da nusga hödürlemek

1) Jikme-jik çyzgylar hödürläp bilseňiz, gowy.
2) Eger çyzuwyňyz ýok bolsa, asyl nusgalary bize iberip bilersiňiz.

2

Önüm çyzgysy

Çyzgylaryňyza ýa-da nusgalaryňyza görä standart önümçilik çyzgylaryny ýasaýarys.

proses5
amal4

3

Çyzgyny tassyklamak

Ululygyny, çydamlylygyny, ýiti gyrasy burçuny we ş.m. iki tarapdan tassyklaýarys.

4

Material haýyş

1) material derejesini gönüden-göni talap edýärsiňiz.
2) Eger material derejesi barada pikiriňiz ýok bolsa, önümiň ulanylyşyny bize aýdyp bilersiňiz, onda material saýlamak boýunça hünär tekliplerini hödürläp bileris.
3) Bize nusga berseňiz, nusgalarda material derňewini edip bileris we nusgalar bilen şol bir derejäni edip bileris.

proses3
amal2

5

Önümçilik

1) Boş, gural we kömekçi materiallary taýýarlamak
2) Önümi gaýtadan işlemek - ýarym taýýar ýa-da taýýar we ş.m.
3) Hil gözegçiligi (her bir prosesi barlamak, önümçilik wagtynda gözden geçirmek, taýýar önümleriň soňky barlagy)
4) Taýýar önümleri ammar.
5) Arassalamak
6) Bukja
7) eltip bermek