sahypa_banner

Halka görnüşli pyçaklar

  • Rewinder üçin ýokarky aşaky kagyz süýümli pyçak örtük TC halkasy

    Rewinder üçin ýokarky aşaky kagyz süýümli pyçak örtük TC halkasy

    Süýşüriji yza gaýdýan pyçaklar esasan dokuma kagyzlaryny süýşürmek üçin yza gaýdýanlara ulanylýar.Yza gaýdýan pyçaklaryň hili önümçiligiň hiline we netijeliligine gönüden-göni täsir edýär.“PASSION” müşderileriň ulanyş effektini we pyçaklaryň hyzmat ediş möhletini gowulandyrmak üçin tegelek wolfram karbidini we içerki karbid yza gaýdýan pyçaklary döretdi.

  • Volfram karbidiniň ýokarky we aşaky pyçaklary Batareýanyň tegelek pyçaklaryny kesýär

    Volfram karbidiniň ýokarky we aşaky pyçaklary Batareýanyň tegelek pyçaklaryny kesýär

    Lityum senagaty üçin “Höwesli” wolfram karbidiniň pyçagy ýokary hilli wolfram karbid tozy we poroşok metallurgiýa usuly bilen kobalt tozy bilen öndürilýär.Adaty polat pyçak bilen deňeşdirilende, Passion-yň TCT pyçaklary has ýokary berklige (HRA 89-dan 93-e çenli) we köýnek garşylygy (3500-den 4000 Mpa). Soňky 10 ýylda pyçaklarymyz Hytaýda, Europeewropada, Japanaponiýada we ABŞ-da giňden satylýar. Highokary hilli önümlerimiz we zawod bahalarymyz paýlaýjylarymyz üçin giň içerki we daşarky bazarlarda ýeňiş gazandy.