sahypa_banner

Lityum batareýa we batareýa kondensatory

“PASSION” tarapyndan öndürilen wolfram karbid akkumulýator senagatynyň pyçaklary (elektrod süýşýän pyçak, mis folga / alýumin folga pyçak) NS-Slitter, ARECONN, CLG, YINGHE, HAONENG, Sevenstar, Toray, Dali, Koreýa GDA we beýleki litiý batareýalary döwýän maşynlar.Bu görnüşli süýüm pyçaklary ultra inçe dänäniň asyl materialyndan ýasalýar, önümiň gurluşy ykjamlygy, ýokary gaýtadan işleýiş takyklygy, ajaýyp material saýlamasy we tekiz we ýiti kesiş, ownuk kesiş garşylygy artykmaçlyklaryna ýeten ussat gyrasy üweýiş tehnologiýasy bar. , Wearokary köýnek garşylygy, ýiti we çydamly pyçak, hyzmat ediş möhleti önümçiligi we netijeliligi ýokarlandyrýan ýokary tizlikli polatdan 5 esse köpdür, deňsiz-taýsyz çykdajylara eýe.
  • Volfram karbid tegelek gün batareýasy litiý Ion batareýa pyçaklary

    Volfram karbid tegelek gün batareýasy litiý Ion batareýa pyçaklary

    Lityum senagaty üçin “Höwesli” wolfram karbidiniň pyçagy ýokary hilli wolfram karbid tozy we poroşok metallurgiýa usuly bilen kobalt tozy bilen öndürilýär.Zawodymyzda önümlerimiziň materiallary we ululyklary üçin gaty berk prosesler we gözleg standartlary bar.Arassa poroşok tozy garyşdyrmagyň ilkinji prosesinden başlap, iň soňky gaplama prosesine çenli iň gowy gözleg enjamlary bilen her ädimimize gözegçilik etmek üçin hil gözegçilik toparymyz bar.Müşderilerimize gowy hyzmatymyzy we hilimizi hödürleýäris.

  • Volfram karbidiniň ýokarky we aşaky pyçaklary Batareýanyň tegelek pyçaklaryny kesýär

    Volfram karbidiniň ýokarky we aşaky pyçaklary Batareýanyň tegelek pyçaklaryny kesýär

    Lityum senagaty üçin “Höwesli” wolfram karbidiniň pyçagy ýokary hilli wolfram karbid tozy we poroşok metallurgiýa usuly bilen kobalt tozy bilen öndürilýär.Adaty polat pyçak bilen deňeşdirilende, Passion-yň TCT pyçaklary has ýokary berklige (HRA 89-dan 93-e çenli) we köýnek garşylygy (3500-den 4000 Mpa). Soňky 10 ýylda pyçaklarymyz Hytaýda, Europeewropada, Japanaponiýada we ABŞ-da giňden satylýar. Highokary hilli önümlerimiz we zawod bahalarymyz paýlaýjylarymyz üçin giň içerki we daşarky bazarlarda ýeňiş gazandy.